כיצד לנהל עמותה בצורה נכונה

חמש עצות הזהב בניהול עמותות פועלות היום בישראל כארבעים אלף עמותות, מסוגים שונים ובהיקפים שונים. למרות השונות כאמור - יש ביניהן מכנה משותף, העומד בבסיס קיומה של העמותה - העמותה נוצרה ביוזמתם של אנשים פרטיים – המייסדים – אשר על ידי הקמת העמותה הם חצו קו, ועברו מהמגרש הפרטי למגרש הציבורי. זאת, שכן העמותה, אותה הם יסדו, כפופה מכאן ואילך, לפחות באופן חלקי, לכללי המשפט הציבורי.

קרא עוד