• בית הדפוס 12, ירושלים
  • 9548316 בית השנהב בניין A קומה 4

עו"ד דוד משען | עבודה | מכרזים | עמותות | משמעת