כיצד לנהל עמותה בצורה נכונה

חמש עצות הזהב בניהול עמותות פועלות היום בישראל כארבעים אלף עמותות, מסוגים שונים ובהיקפים שונים. למרות השונות כאמור - יש ביניהן מכנה משותף, העומד בבסיס קיומה של העמותה - העמותה נוצרה ביוזמתם של אנשים פרטיים – המייסדים – אשר על ידי הקמת העמותה הם חצו קו, ועברו מהמגרש הפרטי למגרש הציבורי. זאת, שכן העמותה, אותה הם יסדו, כפופה מכאן ואילך, לפחות באופן חלקי, לכללי המשפט הציבורי.

קרא עוד
המדריך הקצר לקליטה והעסקת עובדים

דיני העבודה מטילים חובות רבים ומגוונים על כל מעסיק הן בקליטת העובד הן בתהליך המיון והן בתנאי ההעסקה – חלקם מקורם בהוראות חוק וחלקם הם פרי הפסיקה. מטרת המדריך שבפניכם היא לתת לכל מעסיק, קטן כגדול, כלי עבודה בסיסי שיסייע בידו להבין את המוטל עליו

קרא עוד