המדריך הקצר לקליטה והעסקת עובדים

דיני העבודה מטילים חובות רבים ומגוונים על כל מעסיק הן בקליטת העובד הן בתהליך המיון והן בתנאי ההעסקה – חלקם מקורם בהוראות חוק וחלקם הם פרי הפסיקה. מטרת המדריך שבפניכם היא לתת לכל מעסיק, קטן כגדול, כלי עבודה בסיסי שיסייע בידו להבין את המוטל עליו

קרא עוד