מעקב וסיוע בהקמת ובליווי של העמותה ושל  הגופים השונים – הוועד, האסיפה, וועדת הביקורת וכיו"ב. סיוע בהגשת דו"חות ובקשות שונות לרשם ולכלל גורמי הרגולציה, כגון – רשות המיסים, הרשויות המקומיות ועוד.

היכרות עם מגוון אפשרויות המימון שהרשות הציבורית  יכולה להציע, כגון – השתתפות במכרזים, הקמת מיזמים משותפים בפטור ממכרז, קבלת תמיכה, קבלת כספי עזבונות וכיו"ב.